ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (นายสิทธิชัย นครวิลัย) เข้าให้สัมภาษณ์ในประเด็นแผนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ ที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ