พม. จับมือทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

พม. จับมือทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

พม. จับมือทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์”

วันนี้ (6 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารระดับสูง พม. และพร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานทูตต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

 ๑. การมอบรางวัลแก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 ๒. การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน

 ๓. การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line

 ๔. การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

 ๕. การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของรัฐบาล และผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกมิติ

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม