ร่วมบันทึกเทปในรายการ "เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า" ในประเด็น การขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

ร่วมบันทึกเทปในรายการ

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สตูดิโอ T-REC ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) ร่วมบันทึกเทปในรายการ "เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า" ในประเด็น การขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓  รวมถึงมาตรการในการป้องกันการระบาดของ “เชื้อไรวัสโควิด-19” และการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด"ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caring"

          ในการนี้ อธิบดีฯได้ฝากความห่วงใยถึงผู้สูงอายุและขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค สำหรับผู้สูงอายุในความดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๒ ศูนย์ฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติตามที่กระทรวง พม. กำหนดโดยเคร่งครัด เช่น การล้างมือบ่อย ๆ การรับประทานอาหารปรุงสุก การใช้ช้อนกลาง (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ) และการหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ชุมชนที่มีความแออัด เป็นต้น

คลังภาพ