อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน (ครอบครัว ม.ล.ละเมียด โตษณีย์) ซึ่งเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังประสบเหตุอัคคีภัย

 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน (ครอบครัว ม.ล.ละเมียด โตษณีย์) ซึ่งเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังประสบเหตุอัคคีภัย

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์ ) พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน (ครอบครัว ม.ล.ละเมียด โตษณีย์) ซึ่งเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หลังประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ รมว.พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบเหตุฯ พร้อมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค-บริโภค และเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (พมจ.นนทบุรี) ทีม พม. One Home จ.นนทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ ๓ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี