ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบ 2564

ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบ 2564

ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

คลังภาพ