งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020)

งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020)

งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 (Inter Care Asia 2020) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ Hall EH 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพและการจัดแสดงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นออกาไนเซอร์ จำกัด โดยมี นพ.มล. สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานรวมจำนวนกว่า 100 คน