พิธีสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 21

พิธีสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 21
วันที่ 21 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 1,610 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 21พฤศจิกายน2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 21 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักคุณค่าผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน2000คน

คลังภาพ