กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ในโครงการกู้ยืมเงินทุนฯ " ลุงสายัน กับอาชีพเลี้ยงหมู" จ.พิจิตร"

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ  ในโครงการกู้ยืมเงินทุนฯ
วันที่ 22 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 1,406 ครั้ง

 คุณลุงสายัน สืบเหล่ารส อายุ 74 ปี ประกอบอาชีพปศุสัตว์ มานานกว่า 30 ปี คุณลุงได้ทราบว่าทางกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุมาจากเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จึงได้ยื่นเอกสารเข้ามาที่กองทุนผู้สูงอายุหลังจากที่ได้รับทุนกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุได้นำมาลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงหมู และซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงหมู ปัจจุบันเลี้ยงหมูทั้งหมด 3 ตัว ครั้งแรกซื้อแม่พันธุ์หมูมาในราคา 10,000 บาท มีน้ำหนัก 170 กิโลกรัม

          ในการเลี้ยงหมู 1 ตัว จะใช้เวลาในการเลี้ยง 8 – 9 เดือน จึงจะสามารถผสมพันธุ์ได้ หมู 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ได้ประมาณ 5 ปี และในแต่ละปี หมูจะสามารถคลอดลูกได้ประมาณ 2 ครั้งต่อปี ในแต่ละครั้ง หมูจะใช้เวลาตั้งครรภ์ 3 เดือน และคลอดลูกหมู 8 – 10 ตัว หลังจากคลอดลูกหมูออกมาแล้ว จะต้องพักฟื้นแม่พันธุ์ประมาณ 3 เดือน จึงจะขยายพันธุ์ได้อีกครั้ง

          ปัจจุบัน คุณลุงเลี้ยงหมูที่เป็นแม่พันธุ์ เพื่อจำหน่ายหมูส่งพ่อค้าคนกลาง ที่มารับซื้อถึงบ้าน อาหารที่ใช้เลี้ยงหมู ประกอบด้วย ลำ ปลายข้าว และผักบุ้ง รายได้จากการเลี้ยงหมู ขึ้นอยู่กับจำนวนของหมู หมู 1 ตัว ราคา 1,000 บาท ภายใน 3 เดือน จะเกิดหมูจากแม่พันธุ์ 1 ตัว จำนวน 8 – 10 ตัว เท่ากับจะมีรายได้ 8,000 – 10,000 บาท คุณลุงเลี้ยงแม่พันธุ์หมูทั้งหมด 3 ตัว เฉลี่ยแล้วรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท

       คุณลุงเล่าว่า ความสุขของคุณลุงเกิดขึ้นได้ จากการที่ตนเองยังสามารถสร้างรายได้จุ่นเจือคนในครอบครัว ได้ประกอบอาชีพจากความรู้และความสามารถขอตนเอง 

คลังภาพ