การจัดทำรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564

การจัดทำรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 12 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,228 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และคณะ พร้อมด้วยนายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงาน รมว.พม. ในการจัดทำรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ