การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 13 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 860 ครั้ง

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้เพียงพอและยั่งยืน โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ