กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศพส.จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศพส.จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
วันที่ 24 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,252 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายธนกฤต วรินทรเวช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางช่อทิพย์ ลือลาภ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศพส.จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจำนนวน 16 ราย และผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากนักสังคมสงเคราะห์ 14 ราย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำตลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ศพส.จ.ปทุมธานี https://www.facebook.com/bannpathum025771815