กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศพส.จังหวัดลำปาง เชิญทุกท่านมาแอ่ว ในงานกาด วัยเก๋า เฮายังมันส์

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศพส.จังหวัดลำปาง เชิญทุกท่านมาแอ่ว ในงานกาด วัยเก๋า เฮายังมันส์
วันที่ 23 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 1,269 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

ขอเชิญทุกท่าน มาแอ่ว มาเต้น มาเล่น มาม่วน

ในงาน กาดวัยเก๋า เฮายังมันส์

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 

เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

ณ มิวเซียมลำปาง 

พบกับ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุจากฝีมือวัยเก๋า 13 อำเภอ กว่า 30 ร้าน

ชมการแสดงจากวัยเก๋า

ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อสร้างอาชีพ

นุ่งผ้าเมืองมา แอ่วกาดกันเนอะ

คลังภาพ