พูดคุย “สุนทรียสนทนา” ในหัวข้อการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัตฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) และการจัดกิจกรรม “KM Day : ความรู้คู่ภารกิจเ

พูดคุย “สุนทรียสนทนา” ในหัวข้อการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัตฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) และการจัดกิจกรรม “KM Day : ความรู้คู่ภารกิจเ
วันที่ 23 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 1,142 ครั้ง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพูดคุย “สุนทรียสนทนา” ในหัวข้อการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัตฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) และการจัดกิจกรรม “KM Day : ความรู้คู่ภารกิจเพื่อสังคมสูงวัย” เพื่อหารือรูปแบบแนวทางในการเตรียมจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีนางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพูดคุยในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ