ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)  ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)  ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 1,353 ครั้ง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)  ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ