กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด

 • ญาติเยี่ยมผู้สูงอายุ ผ่านวีดีโอคอล

  13 เม.ย. 2564 | 31

  วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จัดให้ญาติเยี่ยมผู้สูงอายุ ผ่านวีดีโอคอล เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความคิดถึง ความห่วงใย รวมไปถึง ขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตาม

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมวัดอุณหภูมิร่างกาย และ 5ส.

  13 เม.ย. 2564 | 30

  วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้ทำการวัดอุณหภูมิร่างกาย เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุทุกคน ในช่วงเช้า โดยทุกคนมีอุณหภูมิร่างกายปกติจากนั้นช่วงบ่าย ร่วมทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในบริเวณอาคารพักผู้สูงอายุ โดยการทำความสะอาด ในบริเวณพื้นที่ที่ใช้ในชีวิตประจำ

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม ธรรมะ..ข้างเตียง

  9 เม.ย. 2564 | 40

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยนักสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรม ธรรมะ..ข้างเตียง ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจาก ห้องสมุด "สุขีสโมสร" โดยการอ่านหนังสือธรรมะ เรื่อง ธรรมชาติของความทุกข์ ธรรมะจาก ท่าน ว.วชิรเ

  อ่านต่อ
 • ศพส.บ้านบางแค ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตามโครงการ 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา  

  9 เม.ย. 2564 | 28

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจ้ดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ) ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ จิตอาสาภาคเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ลงพ

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม 5ส.

  9 เม.ย. 2564 | 27

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยผู้จัดการอาคาร เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง และผู้สูงอายุ อาคารสุขสันติ์ ร่วมทำกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาดห้องนอน เตียงนอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

  อ่านต่อ
 • ออกกำลังกาย..ยามเช้า โดยนำผู้สูงอายุกลุ่ม A

  9 เม.ย. 2564 | 26

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ทำกิจกรรม “ออกกำลังกาย..ยามเช้า” โดยนำผู้สูงอายุกลุ่ม A อาคารสวัสดิผล จำนวน 26 คน ร่วมออกกำลังกายตามหลักแอโรบิคในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยเพลงเบาๆ ฝึกสมาธิ ได้แก่ เพลงดั่งด

  อ่านต่อ
 • มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของขวัญ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

  9 เม.ย. 2564 | 17

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ศพส.บ้านบางแค โดยกลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของขวัญ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุวิจิตรสามัคคี, ชุมชนคลองบางบำหรุ และสำนักป่าปัญญาวัฑฒโน

  อ่านต่อ
 • ร่วมงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ (พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด-19 )

  9 เม.ย. 2564 | 10

  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ (พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด-19 ) และถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) หั

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม ฟื้นฟูสู่วิถีปกติใหม่ "ตารางสีหรรษา"

  8 เม.ย. 2564 | 22

  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง อาคารโสมสวลี จัดกิจกรรม ฟื้นฟูสู่วิถีปกติใหม่ "ตารางสีหรรษา" โดยการแยกสียาง เพื่อฟื้นฟู กล้ามเนื้อมือ ประสาทสัมผัส เพิ

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ

  8 เม.ย. 2564 | 24

  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากนั้นร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) องค

  อ่านต่อ