กิจกรรม “ออกกำลังกาย ยามเช้า” ณ บ้านบางแค

กิจกรรม “ออกกำลังกาย ยามเช้า” ณ บ้านบางแค
วันที่ 20 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 69 ครั้ง

ข่าวกิจกกรรม ศพส.บ้านบางแค

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

-ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาคารสวัสดิผล ทำกิจกรรม “ออกกำลังกาย ยามเช้า” โดยนำผู้สูงอายุของศูนย์ฯ กลุ่ม A จำนวน 34 คน เข้าร่วมออกกำลังกายในช่วงเช้า เป็นการกายบริหารร่างกายแบบง่าย เพื่อช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือด ทำให้ร่างกายอบอุ่น และมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรค

คลังภาพ