ชะลอความชรา ด้วยการออกกำลังกาย ศพส.นครพนม

ชะลอความชรา ด้วยการออกกำลังกาย ศพส.นครพนม
วันที่ 12 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 10 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา จันทครู นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัย เป็นประจำทุกวัน โดยทีมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง พาตายายร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ชะลอความชรา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดการถดถอยทางร่างกาย สมอง และลดความเครียดให้กับผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ศพส.นพ.