ศพส.นพ. ร่วมทีม One Home พม.นครพนม มอบของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก

ศพส.นพ. ร่วมทีม One Home พม.นครพนม มอบของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก
วันที่ 12 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 6 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา จันทครู นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.นพ. ร่วมทีม One Home พม.นครพนม โดยมี นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นำทีมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบของขวัญปีใหม่ และของขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กที่รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม