แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน “Application Time Bank”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน “Application Time Bank”
วันที่ 12 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 6 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับฟังการบรรยายสาธิตการใช้งาน แอปพลิเคชั่น ธนาคารเวลา  (TimeBank)  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา แอปพลิเคชั่น โดยวิทยากร นายอลงกต กองมณี อาจารย์และนางสาวพัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้