แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์

แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์
วันที่ 12 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 8 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ร่วมกับนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย "แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์" มอบผ้าห่ม มุ้ง  และร่วมวางแผนดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย จำนวน 2 แห่ง