ศพส.ภูเก็ต #ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม

ศพส.ภูเก็ต #ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
วันที่ 25 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 44 ครั้ง