ศพส.ภูเก็ต #ลงพื้นที่ ตามภารกิจ ศพส.ภูเก็ต ดูแล ห่วงใยผู้สูงวัย ฯ

ศพส.ภูเก็ต #ลงพื้นที่ ตามภารกิจ ศพส.ภูเก็ต ดูแล ห่วงใยผู้สูงวัย ฯ
วันที่ 22 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 8 ครั้ง