โครงการเราชนะ

โครงการเราชนะ
วันที่ 22 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 6 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์และงานพยาบาลลงพื้นที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารกรุงไทย สาขาสันกำแพง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ         ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ