โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฯ ผู้สูงอายุ

 • การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (พมจ.ตาก)

  20 มิ.ย. 2561 | 1,873

  นางจรูญ เข็มเพ็ชรโต อายุ 61 ปี สภาพปัญหา หลังคา ห้องน้ำ ชำรุด ผุพัง เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ บริเวณปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุงบริเวณหลังคา และห้องน้ำ

  อ่านต่อ
 • การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (พมจ.ขอนแก่น)

  26 มิ.ย. 2560 | 1,877

  นางแหล้ ราชวงษ์ อายุ ๖๙ ปี สภาพปัญหา ผนังบ้าน และพื้นบ้าน ทำด้วยไม้สภาพเก่าชำรุด บริเวณปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุงบริเวณผนังบ้าน และพื้นบ้าน

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางสม ปัญญามัง (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,927

  นางสม ปัญญามัง อายุ 78 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้เก่าชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องครัว และห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง สร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับและติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง การมีส่วนร่วม (ครอบค

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางตุ้ย อินต๊ะ (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,938

  นางตุ้ย อินต๊ะ อายุ 84 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ประตูบ้านผุพัง บันไดมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีราวจับขึ้นลง และบริเวณฝาผนังเป็นไม้เก่าใช้การไม่ได้ พื้นบ้านผุพัง บริเวณปรับปรุง บริเวณห้องครัวด้านหลังบ้านเปลี่ยนพื้น และฝาผนัง บันไดใช้ซีเม

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางเมือง รอมแปง (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,932

  นางเมือง รอมแปง อายุ 80 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิงไม้เก่าติดพื้น ฝาไม้ระแนง สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องครัว และห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง รื้อทั้งหลัง โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ก่อผนังด้วยซีเมนต์บล็อก เทปรับระดับพื้นให้มีต่ำลงและสร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบร

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางบุญยวง นวลอินทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,944

  นางบุญยวง นวลอินทร์ อายุ 83 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนผสมไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ประตูบ้านผุพัง ไม่มีห้องครัวและห้องน้ำ บริเวณปรับปรุง สร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง การมีส่วนร่วม (ครอ

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นายบุญทา มาลัย (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,940

  นายบุญทา มาลัย อายุ 72 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิงไม้เก่าติดพื้น ฝาไม้ระแนง สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องครัว และห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง รื้อทั้งหลัง โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ก่อผนังด้วยซีเมนต์บล็อก เทปรับระดับพื้นให้มีต่ำลงและสร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบริ

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นายหน่อ สาธิ (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,942

  นายหน่อ สาธิ อายุ 71 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ฝาบ้านและพื้นบ้านเป็นไม้เก่าผุพัง ฝาบ้านบางส่วนเป็นไม้ไผ่ผุพังใช้การไม่ได้ บันไดไม่มีราวจับและมีสภาพไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตประจำได้ บริเวณปรับปรุง เปลี่ยนฝาบ้านบริเวณด้านหน้าด

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางยวง ใจยา (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,941

  นางยวง ใจยา อายุ 84 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพพอใช้ ไม่มีห้องน้ำภายในตัวที่พักและห้องน้ำเป็นโถนั่งยอง ไม่มีราวจับ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง สร้างห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง การ

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นายสุข แก้วจันทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

  11 ก.ค. 2559 | 2,958

  นายสุข แก้วจันทร์ อายุ 81 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพพอใช้ ไม่มีห้องน้ำภายในตัวที่พักและห้องน้ำเป็นโถนั่งยอง ไม่มีราวจับ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง สร้างห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง

  อ่านต่อ