ปี 2559 : นายเปิ๊บ ติ๊บหลวง (พมจ.เชียงใหม่)

ปี 2559 : นายเปิ๊บ  ติ๊บหลวง (พมจ.เชียงใหม่)
วันที่ 11 ก.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 3,055 ครั้ง

 

          นายเปิ๊บ ติ๊บหลวง อายุ 79 ปี

            สภาพปัญหา

              สภาพที่พักอาศัย  เป็นเพิงไม้เก่ายกพื้นสูง ฝาไม้ไผ่ สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

            บริเวณปรับปรุง

               รื้อทั้งหลัง โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ก่อผนังด้วยซีเมนต์บล็อก เทปรับระดับพื้นให้มีต่ำลงและสร้างห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง

            การมีส่วนร่วม (ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย)

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดและแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการปรับปรุงและจัดหาวัสดุสมทบ คือกระเบื้องมุงหลังคา ด้านแรงงานได้รับความร่วมมือจากแกนนำชุมชน เพื่อนบ้าน และนักศึกษาฝึกงาน

 

ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2559

 

ข้อมูล : กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ