การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (พมจ.ขอนแก่น)

การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (พมจ.ขอนแก่น)

นางแหล้   ราชวงษ์ อายุ ๖๙ ปี   

สภาพปัญหา

ผนังบ้าน และพื้นบ้าน ทำด้วยไม้สภาพเก่าชำรุด

บริเวณปรับปรุง

ดำเนินการปรับปรุงบริเวณผนังบ้าน และพื้นบ้าน

คลังภาพ