โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฯ ผู้สูงอายุ

  • ปี 2559 : น.ส. อัดดี ฐานพรม (พมจ.สกลนคร)

    3 มิ.ย. 2559

    น.ส. อัดดี ฐานพรม อายุ 64 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยไม่มีฝาผนังรอบบ้าน ต้องใช้ผ้ายางบังไว้ และไม่มีห้องน้ำใช้ ฝาบ้านบางส่วนใช้ไม้ไผ่สานผสมกระดาษบังมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ครัวก็มุงสังกะสีทำครัวในพื้นดิน ไม่มีห้องน้ำ/ส้วม บริเวณปรับปรุง 1.ทำฝาผนังบ้านด้วยแผ่นกระเบื้องกั้นเป็นห้องให

    อ่านต่อ