สถิติผู้สูงอายุ สัญชาติไทย และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มกราคม 2565

สถิติผู้สูงอายุ สัญชาติไทย และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มกราคม 2565
วันที่ 6 มี.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 11,202 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)
ประชากรทั้งประเทศ คือยอดรวม ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน+ผู้ที่เกิดปีจันทรคติ+ผู้ที่มีชื่ออยู่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง(รวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย)+ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย