สถิติ จำนวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด และ อายุ ปี2561

สถิติ จำนวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด และ อายุ ปี2561