สถิติ จำนวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด และ อายุ ปี2561

สถิติ จำนวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด และ อายุ ปี2561
วันที่ 10 มี.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 12,398 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)