สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย 77  ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562