สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย 77  ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ม.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 15,061 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)