ข้อมูลประชากรรายอายุ 60 ปีขึ้นไป ระดับ ตำบลทั่วประเทศ

ข้อมูลประชากรรายอายุ 60 ปีขึ้นไป ระดับ ตำบลทั่วประเทศ
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 6,403 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)