มหกรรมภูมิปัญญาพัฒนาผู้สูงวัยในทุกมิติ "ทอดน่องท่องตลาด ชมปราชญ์วัยเก๋า"

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เชิญเที่ยวงาน 

มหกรรมภูมิปัญญาพัฒนาผู้สูงวัยในทุกมิติ
"ทอดน่องท่องตลาด ชมปราชญ์วัยเก๋า" 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

ภายในงาน... มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ และการแสดงดนตรี ศิลปะของผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลง การประกวดทำอาหาร "ต้มยำกุ้งประยุกต์" พร้อมด้วยกิจกรรมเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาฟรี และช็อปกับของที่ระลึกภายในงานมากมาย