ย้ายเมนู "การบริหารทรัพยากรบุคคล"

ย้ายเมนู
วันที่ 1 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,057 ครั้ง

หัวข้อ "การบริหารทรัพยากรบุคคล" ปรับย้ายไปเมนูหลัก แถบบน

เพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาบริการ ที่เมนูชื่อเดิม

"การบริหารทรัพยากรบุคคล"

เรียนเชิญทุกท่าน โปรดเข้าใช้งานได้ที่เมนูหลักหรือตามลิ้งค์ ที่

http://www.dop.go.th/th/news_hr