ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสงเคราะห์สัญจรภาคใต้ ประจำปี 2563

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 18 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 18 ครั้ง

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสงเคราะห์สัญจรภาคใต้ ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา (ระบบนี้ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 150 คน เท่านั้น)