ขอรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ขอรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 29 ธ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 110 ครั้ง

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา