ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติกร สำนักผู้อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติกร สำนักผู้อำนวยการ
วันที่ 22 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 42 ครั้ง

สำนักงานธนานุเคราะห์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติกร สำนักผู้อำนวยการ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สำนักงานธนานุเคราะห์ www.pawn.co.th