ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกีนรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกีนรติคุณเป็น
วันที่ 25 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 204 ครั้ง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกีนรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564