ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง