ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ ชุด เดิมรู้ เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ ชุด เดิมรู้ เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง