ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไปราชการจังหวัดระยองและชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไปราชการจังหวัดระยองและชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง