ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ Backdrop เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะจเจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ Backdrop เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะจเจง