ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง