ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง