ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กองทุนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กองทุนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง