ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปประชุมปฏิบัติการโครงการทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้สู

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปประชุมปฏิบัติการโครงการทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ กรมกิจการผู้สูงอายุ (smart ผส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง