ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (Dop.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (Dop.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง