ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง