ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับบริจาคสิ่งของ และใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับบริจาคสิ่งของ และใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง