ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายทองเหลืองกัดเม็ดทราย พร้อมกรอบรูปและรูปภาพติดทำนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายทองเหลืองกัดเม็ดทราย พร้อมกรอบรูปและรูปภาพติดทำนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง