ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง